Menu
06 / 07 / 2020 - 09:17 am
A Site By Your Side
A+ A A-

sex-omo-ori

Τι είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός;

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μια μόνιμη συναισθηματική, ρομαντική, σεξουαλική, ή στοργική έλξη προς κάποιο πρόσωπο.

Διαχωρίζεται από άλλους παράγοντες της σεξουαλικότητας συμπεριλαμβανομένων του βιολογικού φύλου, της ταυτότητας του φύλου (η ψυχολογική σημασία του να είσαι άνδρας ή γυναίκα), και του κοινωνικού ρόλου του φύλου (τη συμμόρφωση στα πολιτιστικά καθιερωμένα πρότυπα για τη συμπεριφορά των γυναικών και των ανδρών).

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται κατά μήκος μιας κλίμακας που κυμαίνεται από την αποκλειστική ομοφυλοφιλία έως την αποκλειστική ετεροφυλοφιλία και συμπεριλαμβάνει ποικίλες μορφές αμφιφυλοφιλίας. Τα αμφιφυλόφιλα άτομα βιώνουν σεξουαλική, συναισθηματική και στοργική έλξη τόσο προς άτομα του δικού τους φύλου όσο προς τα άτομα του αντίθετου φύλου.

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν ταυτίζεται πάντα με τη σεξουαλική συμπεριφορά, μιας και αναφέρεται τόσο στα συναισθήματα όσο και στην αυτο-αντίληψη. Τα άτομα μπορεί να εκφράζουν ή όχι το σεξουαλικό τους προσανατολισμό μέσα από τη συμπεριφορά τους.

Γιατί ένα άτομο έχει ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό;

Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες σχετικά με τις ρίζες του σεξουαλικού προσανατολισμού των ατόμων. Σήμερα οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών, γνωστικών, και βιολογικών παραγόντων.

Στα περισσότερα άτομα ο σεξουαλικός προσανατολισμός διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής. Οι βιολογικοί παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των γενετικών ή των εγγενών ορμονικών παραγόντων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σεξουαλικότητα ενός ατόμου.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς ότι πιθανώς υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επιδρούν στο σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου και ότι οι παράγοντες αυτοί διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός επιλογή;

Τα άτομα δεν μπορούν να διαλέξουν να είναι είτε ομοφυλόφιλα είτε ετεροφυλόφιλα. Στα περισσότερα άτομα ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναδύεται στα πρώτα χρόνια της εφηβείας, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σεξουαλική εμπειρία. Αν και μπορούμε να επιλέξουμε το αν θα δράσουμε σύμφωνα με τα συναισθήματά μας, οι ψυχολόγοι συμφωνούν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι μια συνειδητή επιλογή που μπορεί να μετατραπεί σύμφωνα με τη θέλησή μας.

Μπορεί η θεραπεία να αλλάξει το σεξουαλικό προσανατολισμό;

Αν και οι περισσότεροι ομοφυλόφιλοι ζουν επιτυχημένες, ευτυχισμένες ζωές, μερικοί ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι μπορεί να αναζητούν την αλλαγή στο σεξουαλικό προσανατολισμό μέσα από τη θεραπεία, δεχόμενοι συχνά πίεση από μέλη της οικογένειάς τους και από θρησκευτικές ή άλλες ομάδες.

Η πραγματικότητα είναι ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι ασθένεια. Δεν απαιτεί θεραπεία και δεν μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο όλοι οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι που αναζητούν βοήθεια από έναν επαγγελματία στο χώρο της ψυχικής υγείας δε θέλουν αναγκαστικά να αλλάξουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι μπορεί να αναζητούν ψυχολογική στήριξη στη διαδικασία αποκάλυψης του προσανατολισμού τους ή στην απόκτηση στρατηγικών για το χειρισμό των προκαταλήψεων που αντιμετωπίζουν.

Ποιες είναι οι απόψεις για τις αποκαλούμενες ''θεραπείες μετατροπής'';

Μερικοί θεραπευτές που εφαρμόζουν τη θεραπεία μετατροπής αναφέρουν ότι κατάφεραν να αλλάξουν το σεξουαλικό προσανατολισμό των πελατών τους από την ομοφυλοφιλία στην ετεροφυλοφιλία. Μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις αναφορές φανερώνει κάποια σημεία που θέτουν υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς τους.

Ο Αμερικανικός Ψυχολογικός Σύλλογος προβληματίζεται γύρω από θεραπείες τέτοιας μορφής και εξετάζει το ενδεχόμενο να προκαλείται βλάβη στους πελάτες. Το 1997, το Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Συλλόγου ψήφισε μια απόφαση, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται η αντίθεση της ψυχολογίας απέναντι στη φοβία προς τους ομοφυλόφιλους στα πλαίσια της θεραπείας και διακηρύσσει το δικαίωμα του πελάτη για αντιμετώπιση μη προκατειλημμένη αλλά εστιασμένη στον αυτο-καθορισμό.

Κάθε άτομο που ξεκινά θεραπεία για να εξερευνήσει θέματα του σεξουαλικού προσανατολισμού του έχει δικαίωμα για μια θεραπευτική σχέση μέσα σε ένα επαγγελματικά ουδέτερο περιβάλλον, απαλλαγμένο από κοινωνικές προκαταλήψεις.

Η ομοφυλοφιλία είναι νοητική ανεπάρκεια ή συναισθηματικό πρόβλημα;

Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι και άλλοι επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας συμφωνούν ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι ασθένεια, νοητική διαταραχή, ή συναισθηματικό πρόβλημα.

Μπορούν οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι να είναι καλοί γονείς;

Ναι. Μελέτες που συγκρίνουν ομάδες παιδιών που ανατράφηκαν από ομοφυλόφιλους και ετεροφυλόφιλους γονείς δε βρήκαν αναπτυξιακές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες σε τέσσερις σημαντικούς τομείς: νοημοσύνη, ψυχολογική προσαρμογή, κοινωνική προσαρμογή και κοινωνικότητα μέσα στις ομάδες των φίλων. Είναι, επίσης, σημαντικό να επισημανθεί ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του γονέα δεν καθορίζει αυτόν του παιδιού.

Ένας άλλος μύθος για την ομοφυλοφιλία είναι η λανθασμένη πεποίθηση ότι οι ομοφυλόφιλοι άντρες έχουν μεγαλύτερη τάση από τους ετεροφυλόφιλους να κακοποιήσουν σεξουαλικά τα παιδιά τους. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι ομοφυλόφιλοι κακοποιούν τα παιδιά.

Γιατί κάποιοι ομοφυλόφιλοι ή κάποιοι αμφιφυλόφιλοι αποκαλύπτουν το σεξουαλικό προσανατολισμό τους;

Επειδή το να μοιράζονται αυτή την πλευρά του εαυτού τους με τους άλλους είναι σημαντικό για την ψυχική τους υγεία. Η διαδικασία της ανάπτυξης της ταυτότητας στους ομοφυλόφιλους και τους αμφιφυλόφιλους ονομάζεται ''αποκάλυψη''. Έχει βρεθεί ότι η αποκάλυψη συνδέεται στενά με την ψυχολογική προσαρμογή. Όσο πιο θετική είναι η ταυτότητα του ομοφυλόφιλου ή του αμφιφυλόφιλου τόσο καλύτερη είναι η ψυχική του υγεία και τόσο υψηλότερη είναι η αυτο-εκτίμησή του.

Γιατί η διαδικασία της ''αυτο-αποκάλυψης'' είναι δύσκολη διαδικασία για κάποιους ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους;

Για μερικούς ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους η διαδικασία της αποκάλυψης είναι δύσκολη, ενώ για άλλους δεν είναι. Συχνά οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι νιώθουν φόβο, διαφορετικότητα και μοναξιά όταν αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός είναι διαφορετικός από το πρότυπο της κοινότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο για τα άτομα που αναγνωρίζουν τον προσανατολισμό τους ως ομοφυλόφιλων ή ως αμφιφυλόφιλων κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία, πράγμα που δεν είναι ασυνήθιστο. Ακόμη, ανάλογα με τις οικογένειές τους και τον τόπο κατοικίας μπορεί να χρειασθεί να αγωνισθούν ενάντια στις προκαταλήψεις και την παραπληροφόρηση γύρω από την ομοφυλοφιλία.

Τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις καταλυτικές επιδράσεις των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Μπορεί, επίσης, να φοβούνται την απόρριψη από την οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες, και τα θρησκευτικά ιδρύματα. Μερικοί ομοφυλόφιλοι ανησυχούν μήπως χάσουν την εργασία τους ή μήπως παρενοχληθούν στο σχολείο εάν ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός γίνει γνωστός. Δυστυχώς, οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σωματική επίθεση και βία απ' ό,τι διατρέχουν οι ετεροφυλόφιλοι.

Τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις που βιώνουν οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι;

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν την πιο θετική στάση απέναντι στους ομοφυλόφιλους και τους αμφιφυλόφιλους είναι εκείνοι που αναφέρουν ότι γνωρίζουν έναν ή περισσότερους ομοφυλόφιλους ή αμφιφυλόφιλους – συχνά ως φίλο ή συνεργάτη. Για αυτό το λόγο, οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι οι αρνητικές στάσεις απέναντι στους ομοφυλόφιλους ως ομάδα αποτελούν προκαταλήψεις που δε βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες αλλά σε στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Γιατί είναι καλό για την Πολιτεία να είναι καλύτερα ενημερωμένη στο θέμα της ομοφυλοφιλίας;

Η ενημέρωση όλων των ανθρώπων πάνω στο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι πιθανό να αμβλύνει τις προκαταλήψεις κατά των ομοφυλοφίλων. Η ακριβής ενημέρωση γύρω από την ομοφυλοφιλία είναι ιδιαίτερα σημαντική στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ανακαλύπτουν και αναζητούν να κατανοήσουν τη σεξουαλικότητά τους, είτε είναι ομοφυλοφιλική, είτε αμφιφυλοφιλική, είτε ετεροφυλοφιλική. Οι φόβοι ότι η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες θα κάνει περισσότερους ανθρώπους ομοφυλόφιλους δεν είναι βάσιμοι. Η πληροφόρηση για την ομοφυλοφιλία δεν κάνει κάποιον ομοφυλόφιλο ή ετεροφυλόφιλο.

Είναι όλοι οι ομοφυλόφιλοι και οι αμφιφυλόφιλοι άνδρες προσβεβλημένοι από τον ιό του ΑIDS;

Όχι. Αυτός είναι ένας ευρέως αποδεκτός μύθος. Στην πραγματικότητα, ο κίνδυνος έκθεσης στον ιό του AIDS σχετίζεται με τη συμπεριφορά του ατόμου και όχι με το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Αυτό που είναι σημαντικό να θυμάται κανείς για τον ιό του ΑΙDS είναι ότι είναι μια ασθένεια που μπορεί να αποφευχθεί μέσα από τη χρήση μεθόδων για ασφαλές σεξ και μέσα από την αποχή από τα ναρκωτικά.

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.

Θεσσαλονίκη 2001

Πηγή: http://www.geocities.ws/

ΑΓΓΕΛΙΕΣ